தமிழகத்தில் இம்மாதம் மின் கட்டணம் 10 மடங்கு உயர்வு

தமிழகத்தில் இம்மாதம் மின் கட்டணம் 10 மடங்கு உயர்வு. மக்களை வாட்டிவடைக்கும் தமிழக அரசு

TNEB10% HIKE #TNEB #10%Hike #Veeramani

TN EB Electiricty Borad Bill to be 10 times more than the normal bill

Video Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *