மும்பையில் சிக் கிய 180 தமிழர்கள் உதவிய நடிகர் சோனு சூட்..ஆரத்தி எடுத்து வாழ்த்திய பெண்கள்

மும்பையில் சிக் கிய 180 தமிழர்கள் உதவிய நடிகர் சோனு சூட்..ஆரத்தி எடுத்து வாழ்த்திய பெண்கள்

Sonu Sood #SonuSood #MigrantWorkers #Help

Sonu Sood Help 180 Tamil Migrant workers to come to Tamil Nadu, Womens take aarthi for Sonu Sood Tamil nadu Tradition

Video Link:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *